Suport a les administracions pel desenvolupament de projectes en l’àmbit dels serveis públics.
El nostre format de cooperativa d’innovació ens permet aprofitar les sinèrgies i coneixements dels participats d’àmbit interpluridisciplinar generant solucions integradores per a les ciutats.

Projectes destacats:

 • Corresponsabilitat ciutadania en la recollida selectiva
  Proposem l’aplicació d’estratègies innovadores de corresponsabilitat ciutadana que combinen tecnologies mòbils, elements d’identifi cació d’usuaris i mecanismes actius de comunicació i participació ciutadana.
 • Mobilitat inclusiva
  Millorar la mobilitat amb les persones amb discapacitat visual a través de la tecnologia
 • Estudi de necessitats, requeriments i assessorament per a la implementació de models de gestió de serveis públics col·laboratius integradors, socials i sostenibles basats en la utilització d'innovació tecnològica oberta i de baix cost

  • Recollida de residus
  • Neteja viaria
  • Manteniment d’elements urbans