ELS NOSTRES SERVEIS

Gestió i control d’execució dels serveis

Posem el nostre coneixement del sector a disposició del teu ajuntament per gestionar i controlar l’execució dels serveis de recollida de residus i neteja viària.

Som conscients que és vital establir un import de facturació per al treball realitzat per les empreses que presten els serveis.

Per aquest motiu t’ajudem a conèixer de forma precisa i en temps real els serveis executats amb:

Planificació

Planificació

Execucció

Execucció

Anàlisi i revisió

Anàlisi i revisió

Facturació

Facturació

Inspecció dels serveis

Equip d’inspecció sobre el terreny per assegurar el desenvolupament dels serveis de neteja viària i recollida selectiva.

La informació recollida per l’equip ajuda al teu ajuntament a recollir informació per millorar i optimitzar els serveis.

Et donem suport amb:

 • Equip d’inspectors
 • Planificació dels serveis d’inspecció
 • Execució dels serveis d’inspecció

Control de qualitat

Assegurem la qualitat dels serveis gràcies a l’obtenció de dades i l’elaboració d’informes per conèixer l’estat real dels serveis de neteja viària i recollida de residus.

La informació de l’equip d’inspectors ajuda a gestionar les al·legacions necessàries a les empreses que presten els serveis i a elaborar propostes de millora.

Ajudem al teu ajuntament amb:

 • Inventari dels elements inspeccionats
 • Definició dels paràmetres de control
 • Anàlisi de les incidències detectades
 • Gestió de les al·legacions

CORRESPONSABILITAT  ciutadana

Fomentem la implicació de la ciutadania en la recollida selectiva per aconseguir els objectius de reciclatge del teu municipi.

Treballem per millorar la recollida de residus en la separació en origen i reduir la seva generació a través de la corresponsabilitat de la ciutadania.

Ajudem al teu ajuntament amb:

 • Gestió dels inventaris
 • Integració de plataformes de tercers
 • Definició de les regles d’aplicació justes
 • Generació d’informes d’indicadors clau

Oficina
Tècnica

Posem a disposició del teu ajuntament el nostre equip professional per donar suport en la gestió de les dades i l’elaboració dels informes derivats dels serveis de neteja viària i recollida de residus.

L’anàlisi d’aquestes dades i la interpretació dels informes ens permeten oferir solucions per millorar i optimitzar els serveis prestats per les empreses contractistes.

Ajudem al teu ajuntament amb:

 • Anàlisi de les dades recollides
 • Avaluació dels objectius definits
 • Elaboració d’informes
 • Generació de propostes de millora